Rocznik Przemyski tom 49, zeszyt 3. Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 49, zeszyt 3. Historia, Przemyśl 2013, s. 296

Cena 22,00 zł

Spis treści:

Artykuły i rozprawy: 

 • Stefan Gąsiorowski, Plica polonica, czyli Kołtun polski w XVI­-XVII w.
 • Agata Dworzak, Architektura kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Tartakowie
 • Marta Kot, Satyra  jako  remedium  na  porozbiorową  rzeczywistość  w  Galicji  doby  autonomicznej  na  przykładzie „Szczutka” i „Chochlika”
 • Michał Mendyka, Wizerunek Żyda na łamach „Echa  Przemyskiego” – stereotyp inspirowany rzeczywistością
 • Paulina Krzywda, Być kobietą... Portrety kobiet ziemi bocheńskiej w wirze życia i dziejów
 • Agata Usyk, Wpływ I wojny światowej na funkcjonowanie instytucji oraz życia mieszkańców Sanoka
 • Jolanta Czartoryska, Adam S. Czartoryski, Miłość w życiu Hermana Liebermana. Przyczynek do biografii
 • Роман Чорненький, Повсякденне медичне забезпечення поляків Станиславівського воєводства (1921–1939 рр.)
 • Євгеній Самборський, Переселення поляків із Західної України і Західної Білорусі до Польщі в 1944–1946 рр.: порівняльний
 • Andrzej Zapałowski, Zarys działań oddziału partyzanckiego Ryszarda Kraszka „Pirata”w 1945 roku
 • Mieczysław Samborski, Zabójstwo  28  III  1947  r.  gen.  broni  K.  Świerczewskiego  przez  połączone  sotnie  „Chrynia”  i  „Stacha”  w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień nacjonalistów ukraińskich

Źródła: 

 • Alfred Steinhardt, Memories of my school days in Przemyśl, 1928–1939. Preface by Lenore Steinhardt. Edited by Tomasz Pudłocki
 • Stanisław Piszczek, Powojenne dzieje Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w świetle materiałów źródłowych z lat 1945–1948
 • Emilia Długosz, Bibliografia zawartości „Rocznika Przemyskiego” zeszyt Historia, t. 32–48 (1996–2012)

 Recenzje:

 • Роман Чорненький, Рецензія на хрестоматію Моє місто. Хрестоматія з історії Івано-Франківська, упорядник Іван Монолатій, Івано-Франківськ 2012
 • Anna Siciak, Żydowskie zabytki i pamiątki w zbiorach przemyskiego muzeum. Omówienie książki Józefy Kostek, Świat przeszły dokonany. Judaika w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2012

Galeria

 • Powiększ zdjęcie