Rocznik Przemyski tom 50, zeszyt 3. Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 50, zeszyt 3. Historia, Przemyśl 2014, s. 289

Cena 25,00 zł

Spis treści: 

T. Pudłocki, Wstęp

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • W. Szymborski, Odpusty związane z uczczeniem obrazów i rzeźb w średniowiecznej Polsce – uwagi na przykładzie statutów synodalnych ogłoszonych przez biskupa przemyskiego
 • E. Grin-Piszczek, Kaci w Przemyślu w drugiej połowie XVI i w XVII wieku,
 • G. Potoczny, Chłopi-zagrodnicy w starostwie przemyskim w pierwszej połowie XVII stulecia,
 • G. Wrona, Gospodarstwo folwarczne w Miejscu w 1788 roku
 • W.I. Denisjuk, Історіографія проблеми українсько-польських відносин на Волині в контексті національної політики російського уряду в 1795–1862 роках
 • I. Wodzińska,  Przepis kulinarny jako źródło do nad badań kulturą żywienia w Polsce
 • M. Kargól, Ubiór jako temat społecznej refleksji – dyskurs galicyjski w latach 1850–1914
 • B. Jakubowski, Pawlikowscy z Medyki wobec powstania styczniowego 1863–1864
 • T. Dudek, Kwestia ukraińska w polityce konserwatystów galicyjskich od objęcia rządów przez namiestnika Bobrzyńskiego do wyborów do Rady Państwa w 1911 roku,
 • A. Szczupak,  Na rubieżach polsko-ukraińskich. Parafia greckokatolicka w Oleszycach w latach międzywojennych
 • W. Brej, Ludność łemkowska w liczbach według Narodowego Spisu Powszechnego 2002 i 2011 r.

II. ŹRÓDŁA

 • M. Stinia, Początki działalności prywatnego gimnazjum miejskiego w Jaworowie w sprawozdaniach powizytacyjnych krajowego inspektora szkół Rady Szkolnej Krajowej Franciszka Majchrowicza
 • M. Trojanowska,  Portrety męża Michała i autoportrety jako część spuścizny artystycznej Leli Pawlikowskiej (1901-1980)

III. INFORMACJA NAUKOWA

 • T. Pudłocki, M. Waltoś, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za okres od 18 VI 2011 do 22 VI 2013 roku,
 • A. Wise,  Cemetary Restoration and The Preservation of Jewish Cultural Heritage in Poland – Przemyśl Case 2013

IV. RECENZJE

 • G. Potoczny, Józef Zubik, Wieś i parafia Wyszatyce na przestrzeni wieków, Przemyśl 2010, ss. 255
 • O. Ostafin,  Kobieta w medalionie historii. Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, pod red. T. Pudłocki i K. Sierakowska, Warszawa 2013, ss. 244
 • M. Arsenicz, Iwona Zima, Aleksander Czołowski 1865–1944. Luminarz lwowskiej kultury, Gdynia 2011
 • A.S. Więch,  Tomasz Pudłocki, „Będziemy działać!” Wincenta Tarnawska w służbie niepodległości Polski, Kraków 2013, ss. 338, fotografie,
 • T. Pudłocki, Przeżyć Holocaust. Z Przemyśla do Buchenwaldu. Leon Frim, Seasons in the Dark. The Road from Przemyśl to Nazi Hell, Yad Vashem and The Holocaust Survivors’ Memories Project, New York –Jerusalem 2011
 • A. Gliwa, Panorama dziejów Przemyśla i ziemi przemyskiej w księdze szkiców Lucjana Faca,
 • T. Dudek,  Ernest Komoński, W obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej w latach 1943-1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich, s. 488+ 35 fot.+ załączniki, Toruń 2013

Galeria

 • Powiększ zdjęcie