Rocznik Przemyski tom 51, zeszyt 3. Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 51, zeszyt 3. Historia, Przemyśl 2015, s. 244

Cena 25,00 zł

Spis treści: 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • A. Siciak,  Początki i rozwój kultury książki drukowanej w Przemyślu od 1754 do 1867
 • J. Frykowski, Parafia unicka p.w. św. Michała Archanioła w Dutrowie w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych
 • M. Arsenicz, Kreacja Przemyśla jako miejsca o znaczeniu historycznym w działalności inteligencji galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku
 • A. Białoń, Bractwo Świętego Mikołaja w Przemyślu: geneza i funkcje od momentu powstania do czasów współczesnych
 • A. Świątek, Patron Polski, Litwy i... Rusi? Rzecz o lwowskich obchodach czterechsetnej rocznicy śmierci Jana z Dukli w 1884 roku
 • B. Rosenthal, Affäre Oberst Redl Finalfassung. Eine zusammenfassende Betrachtung des Forschungsstandes zu den möglichen Umständen seines Todes mit einer kritischen Hinterfragung der überlieferten Narrative
 • T. Pomykacz, Kontrowersje wokół osoby dowódcyobrony fortu I/1 „Łysiczka”
 • S. Gladyshuk, Ruch ukraiński a formowanie polskiej administracji na Wołyniu w latach 1919–1921 (w świetle dokumentacji „Towarzystwa Straż Kresowa”)

II. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 • G. Klebowicz, Nowożytne wizytacje kościelne jako uzupełniające źródło do problemu zniszczeń i najazdów w XVII wiecznej ziemi przemyskiej i sanockiej
 • A. Szczupak, W pamiętnych dniach Przemyśla. Wojenne zapiski bp. Konstantyna Czechowicza, ks. Mirona Podolińskiego i ks. Aleksandra Zubryckiego z lat 1914–1915
 • P. Haszczyn, Wielka Wojna w okolicy Krzywczy w świetle wspomnień i innych źródeł 

III. SPRAWOZDANIA

 •  T. Wójcik, Exchanging Gifts of Language, Culture, and Friendship: The Kosciuszko Foundation Summer Immersion Camps

IV. RECENZJE

 • K. Wnęk, Recenzja książki: Sabina Rejman, Działalność samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w znaczniejszych miastach zachodnio-galicyjskich w latach 1889–1914, Rzeszów 2013, ss. 315
 • T. Pudłocki, Recenzja książki: Mieczysława Trześniowska, Rosław Pawlikowski, Profesorowie Gimnazjum i Liceum w Brzozowie w latach 1909–1939, Brzozów 2013
 • O. Ostafin, Katalog niesamowitości. Recenzja książki: Eliza Krzyńska-Nawrocka, Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego, Kraków 2012, ss. 330
 •  J. Czartoryska, Recenzja książki: Prowincja galicyjska wobec I wojny światowej. Konteksty, porównania, przykłady, pod red. Tomasza Pudłockiego i Arkadiusza S. Więcha, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 2014

Galeria

 • Powiększ zdjęcie