Rocznik Przemyski tom 53, zeszyt 1. Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 53, zeszyt 1. Historia, Przemyśl 2017, s. 411

Cena 20,00 zł

Spis treści aktualnego numeru tom 53 (2017):  

I. Artykuły

 • JUSTYNA GAŁUSZKAPoselstwo Jana Szczęsnego Herburta do Porty Ottomańskiej (1598 r.) i nieudana próba jego recepcji na sejmiku wiszeńskim 
 • GRZEGORZ MROCZEK, Wychowanie syna w świetle testamentów Stanisława Żółkiewskiego
 • MAGDALENA KOWALSKA-CICHY, Proces wróżbity Bazylego Maksymowicza (1741)
 • MARIA STINIA, Od właścicielki szkoły do bohaterki skandalu, czyli lwowska działalność Fanny Dittner
 • ADAM SZCZUPAK, Cerkwie greckokatolickie w Oleszycach i Starych Oleszycach. Zarys dziejów i obraz sztuki
 • MONIKA BIESAGA, Biblioteka gminy wyznaniowej żydowskiej we Lwowie (1901–1939)
 • WACŁAW WIERZBIENIEC, JOANNA POTACZEK, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Jarosławiu w okresie II Rzeczpospolitej – zarys problematyki
 • JACEK MARIAN HOŁUB, Mieszkańcy Jarosławia w II Rzeczypospolitej – zagadnienia religijne i narodowościowe. Stan badań i postulaty badawcze
 • KS. MARCIN KAPŁON, Parafia Żurawica w czasie II wojny światowej
 • ROMAN GENEGA, Radzieckie oznaczanie przestrzeni miejskiej Lwowa w latach 19441953
 • JOHN E. FAHEY, Blood, Lost Worlds, and Commemoration: Przemyśl in English Language Scholarship

 II. Źródła

 • JUSTYNA GAŁUSZKA, „Przemowa Jmci Pana Jana Szęsnego Herbota starosty wiśnien na sejmiku wyszyński na ten czas, gdy się wrócił z poselstwa tureckiego 1589Ao” – edycja źródła
 • KS. ARTUR ŚWIEŻY, Wspomnienia z czasu I wojny światowej. List ks. Walentego Kozaka salezjanina. Przemyśl 1 lipca 1915 r.
 • WIKTOR WĘGLEWICZŻycie jeńców z Ukraińskiej Armii Halickiej w obozie w Pikulicach w świetle czterech źródeł z lat 1919 i 1920
 • KS. FRANCISZEK CZYŻEWICKIWycieczka gimnazjum żeńskiego PP. Benedyktynek w Przemyślu do Krosna i w okolice Odrzykonia. Wstęp i opracowanie Tomasz Pudłocki
 • WIKTOR SZYMBORSKI, Z więzienia w Tarnopolu przez Lwów, Przemyśl i zieloną granicę do Tarnobrzega ‒ krytyczna edycja wspomnień dominikanów o. Romana Madury i br. Jacka Matogi z września 1939 r.
 • KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKIListy zesłańców z Kazachstanu do ks. Franciszka Koniecznego we Lwowie 1940–1941

 III. Sprawozdania

 • GRZEGORZ KLEBOWICZDziałalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w okresie kadencji 28 czerwca 2014 – 25 marca 2017

Recenzje i omówienia

 • ARTUR GAJEWSKI, Recenzja książki: Krystyna Kieferling, Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej. Szkice do portretu miasta i jego właścicielki (1594-1635), wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyśl 2008, ss. 314.
 • KAROL SANOJCARecenzja książki: Wojciech Puchta, Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016, ss. 302.
 • VLADIMIR ŠETKARecenzja książki: Tomasz Pudłocki, Blask szarości... Życie codzienne w I Państwowym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w latach 1918–1939, Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Przemyśl 2004, ss. 264
 • JOLANTA CZARTORYSKARecenzja książki: Dariusz Iwaneczko, Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975–1980, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016, ss. 336

Galeria

 • Powiększ zdjęcie