„Rocznik Przemyski Historia”, t. 55: 2019 z. 1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia”, t. 55: 2019 z. 1

cena: 20,00

Spis treści

 

VITALIY NAGIRNYY „придоша кь Ст҃ополку ... Лѧшько”: Polak (?) na służbie wielkiego księcia kijowskiego Świętopełka

JOANNA MENDYK, Zjawisko convivencii w Pieśni o Cydzie

TOMASZ GRAFF Wydział Teologiczny Uniwersytetu Krakowskiego w okresie działalności Bartłomieja z Przemyśla OP (zm. po 1618)

MARIAN WOLSKI Tuligłowy koło Jarosławia. Najdawniejsze dzieje wsi, do połowy XVII wieku

GELLÉRT ERNŐ MARTON On the Question of the Negotiations between the Habsburgs and the Ottomans at Széscény and Buda (1628) through Palatine Miklós Esterházy’s Letter to the Head of the Hungarian Negotiatiors

WIOLETTA ZIELECKA-MIKOŁAJCZYK Środowisko językowe unickich biskupów przemyskich w XVIII w.

PAWEŁ DĄBEK Gospodarstwa i ich powinności pańszczyźniane w Kraczkowej (w świetle Inwentarza dóbr wsi Albigowa, Kraczkowa, Wysoka, Markowa, Białoboki z 1729 r.)

DANIEL NOWAK Przemyśl w latach 1785–1789 według Metryki Józefińskiej GRAŻYNA GRANDA Maturzyści pochodzenia chłopskiego w Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni w latach 1892–1939

MACIEJ KIJOWSKI Prawnofinansowy aspekt państwowego pogrzebu Rafała Taubenschlaga. Kilka uwag w 60. Rocznicę

TOMASZ PUDŁOCKI Parafia św. Antoniego oo. Franciszkanów (Reformatów) OFM w Przemyślu w latach 1977–2017 – zarys dziejów

II. VARIA

MARCIN MARYNOWSKI Materiały do historii wojskowości polskiej oraz związków Rzeczypospolitej z Mołdawią. Sześć polskich dokumentów z XVII wieku

TOMASZ PUDŁOCKI Profesor Andrzej Kazimierz Banach w moich studenckich oczach

III. RECENZJE

YANINA RYIER Review: Середньовічна Русь: проблеми термінологіі, за ред. Мирослава Волощука і Віталія Нагірного, Івано-Франківськ–Краків 2018, 355 с., іл. [Mediaeval Rus`:problems of terminology, ed. Myroslav Voloshchuk and VitaliyNagirnyy, Ivano-Frankivsk–Krakow 2018, 355 p., il.]

VITALIY NAGIRNYY Medieval Halych in a new book series

JOLANTA WĄSACZ-KRZTOŃ Recenzja: „Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 144 (2017) z. 2 Kształty galicyjskich tożsamości pod red. A. Świątka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. VII–VIII, 215-428

WOJCIECH MICYGAŁA Recenzja książki: Stanisław Zaborniak, Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich 1868–1939, Rzeszów 2007.

NATALIA OLSZEWSKA Recenzja książki: Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 362