„Rocznik Przemyski Historia”, t. 56: 2020, z. 1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Rocznik Przemyski Historia”, t. 56: 2020, z. 1

 

 cena: 25,00

 

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

VITALIY NAGIRNYY Ze studiów nad prozopografią elit ruskich w XII wieku: Izbygniew Iwaczewicz

YANINA RYEIR The phenomenon of “God’s punishment” of pagans of Lithuania for their attacks on the Christian lands of the Teutonic Order in the narrative sources of the 14th century

GELLERT E. MARTON The correspondence of Péter Koháry during the peace process of Szőny (1626–1629)

MATEUSZ GANCEWSKI Hotel Lambert a świecka władza papieża (przed powstaniem styczniowym)

WOJCIECH MICYGAŁA II Państwowe Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za czasów dyrektora Franciszka Ksawerego Kusia-Okrzańskiego

DOREL MARC Z historii gospodarczej spławów drewna na granicy polsko-rumuńskiej na Czeremoszu w latach 20. i 30. XX wieku. Tłumaczenie Marcin Marynowski

II ŹRÓDŁA

KS. MARCIN KOPERSKI Listy księdza biskupa Michała Kuziemskiego. Źródła do poznania historii greckokatolickiej diecezji chełmskiej w latach 1868–1871. Część 1

EWA GRIN-PISZCZEK List Tadeusza Osińskiego do brata – Kazimierza Osińskiego z 2 XI 1903 roku

MARIA STINIA Narodziny uczniowskiej samorządności w świetle materiałów źródłowych z gimnazjum w Stanisławowie (1911)

TOMASZ PUDŁOCKI Przemyśl czasów I wojny światowej w oczach o. Eustachego Wernera BERTALAN GEŐCZE Szturm na przemyski fort I/1 nocą 6-7 października 1914 r., opracował Tomasz Pomykacz

ŁUKASZ CHROBAK Wspomnienia Bolesława Chrobaka, żołnierza 2 batalionu pancernego w Żurawicy

JUSTYNA GAŁUSZKA Śmierć i pogrzeb księcia Leona Aleksandra Sapiehy (1883-1944)

III. SPRAWOZDANIA

MARCIN MARYNOWSKI, TOMASZ PUDŁOCKI Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za okres od 26 marca 2017 do 4 września 2020 roku

IV. RECENZJE

EWA GRIN-PISZCZEK Recenzja: Dokumenty historyczne dla miasta Przeworska, oprac. Małgorzata Wołoszyn, Przeworsk 2018, wyd. Gmina Miejska Przeworsk, ss. 152

JUSTYNA GAŁUSZKA Konfesjonalizacja w województwie ruskim? Na marginesie książki Roberta Kozyrskiego pt. Duchowieństwo, kościoły, religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768 (Lublin 2013, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ss. 509)

II Varia

III Recenzje

TOMASZ PUDŁOCKI Spuścizna zakonodawcy michalitów. Listy i referaty ks. Bronisława Markiewicza, red. ks. Marcin A. Różański, Archiwum Towarzystwa św. Michała Archanioła, t. 1 Krosno 2018, ss. 360 + 214, Listy do ks. Bronisława Markiewicza i ważniejsze dokumenty, t. 2 Krosno 2018, ss. 520

VICTORIA WILTOS Review: Norman Domeier, Der Eulenburg-Skandal: Eine politische Kulturgeschichte des Kaiserreichs, Frankfurt/New York 2010, pp. 433.

MICHAŁ J. WILCZEWSKI Review: Tomasz Pudłocki and Kamil Ruszała, eds. Intellectuals and World War I: A Central European Perspective, Kraków: Jagiellonian University Press, 2018.

Informacje o autorach

Galeria

  • Powiększ zdjęcie