„Rocznik Przemyski Historia”, t. 58:2022, z. 1 (27)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

„Rocznik Przemyski Historia”, t. 58:2022,  z. 1 (27)

cena 35,00 

 

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TOMASZ DANIEL MAMES Kształtowania się ustroju niezależnego od Rzymu Kościoła mariawitów (1887–1914). Zagadnienia kanoniczno-prawne

KAZIMIERA EWA KORZENIEWSKA Działalność edukacyjna sióstr dominikanek w Wielowsi w II połowie XIX wieku

TOMASZ POMYKACZ Walki o Twierdzę Przemyśl oczami jej obrońców: węgierskie relacje, wspomnienia i opracowania opublikowane przed 1945 r.

NATALIA STOJAK Kamienice czynszowe na ul. Franciszka Smolki w Przemyślu – zagadnienia funkcjonalno-architektoniczne zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej z okresu 1852–1914

ŁUKASZ PODOLAK Początki administracji publicznej w powiecie lubaczowskim po zakończeniu działań wojennych (lipiec 1944 – styczeń 1945)

II. ŹRÓDŁA:

MARCIN KOPERSKI Listy księdza biskupa Michała Kuziemskiego. Źródła do poznania historii greckokatolickiej diecezji chełmskiej w latach 1868–1871. Część 2

ADAM SZCZUPAK Wojenny Przemyśl (1914–1915) na kartach zapisków przemyskich duchownych greckokatolickich. Edycja źródeł (część I)

BARTOSZ KACZMAREK Rozejm bożonarodzeniowy 1914 r. w listach kapitana Edwarda Hulse’a JÓZEF WOŁCZAŃSKI Korespondencja ks. dra Jana Kwolka z ks. prof. Janem Fijałkiem za lata 1919–1936 (część 2)

TOMASZ PUDŁOCKI, WIKTOR WĘGLEWICZ Pochwała jako tekst historyczny – życiorys Bohdana Zahajkewycza

III. SPRAWOZDANIA:

GELLÉRT ERNŐ MARTON PhD Dissertation Progress Report

IV. RECENZJE:

ADAM PERŁAKOWSKI Czy Andrzej Maksymilian Fredro naprawdę na to zasłużył? Uwagi o książce Lucjana Faca i Marka Tracza-Trynieckiego pt. Andrzej Maksymilian Fredro, ok. 1620–1679, Przemyśl 2020, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, ss. 102 + ilustr. MAREK TRACZ-TRYNIECKI Odpowiedź na zarzuty Adama Perłakowskiego wobec publikacji Andrzej Maksymilian Fredro ok. 1620–1679 (Przemyśl 2020)

ADAM PERŁAKOWSKI Replika na odpowiedź Marka Tracza-Trynieckiego

TOMASZ ZAJĄC Recenzja: Karol Kicman, Katalog wybranych militariów z okresu monarchii C.K. Austro-Węgier w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2021, ss. 104, ilustracje

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie