Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Dzieje Przemyśla, t. I, Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne, cz. II, Analiza źródeł i synteza

 Dzieje Przemyśla  t. I Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne, cz. II, Analiza źródeł i synteza, red. A. Koperski, Przemyśl 2004, s. 218+ liczne ilustracje, oprawa miękka

ISBN nr 83-915997-6-1

Cena 20,00 zł

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie