Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Aktywność ekonomiczna kupców polskich w Mołdawii i Siedmiogrodzie od XVII do początku XIX wieku w świetle źródeł rumuńskich

27 marca 2019

Sekcja Humanistyczna Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu zaprasza na otwarte seminarium naukowe, podczas którego swój projekt  
pt. Aktywność ekonomiczna kupców polskich w Mołdawii i Siedmiogrodzie od XVII do początku XIX wieku w świetle źródeł rumuńskich 
przedstawi mgr Marcin Marynowski

Prowadzenie dr hab. Tomasz Pudłocki
8 IV 2019 r. (poniedziałek), godz. 17:00
Sala wykładowa TPN, ul. Kościuszki 7, I p.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie