Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Władze TPN w latach 1909-2023

 Władze statutowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1909–2013 

opracowali: Ewa Grin-Piszczek, Marcin Duma

14 II 1909

Komitet Tymczasowy:

Członkowie:

7 III 1909

Zarząd

29 VI 1909 -16 III 1912

Zarząd

Członkowie:

Dyrekcja

Komisja Kontrolująca

16 III 1912-28 VI 1913

Zarząd

Dyrekcja

28 VI 1913 –2 VI 1917

Zarząd

Dyrekcja

Komisja Kontrolująca

2 VI 1917-28 II 1923

Zarząd

Dyrekcja

Komisja Kontrolująca

28 II 1923-30 X 1923

Zarząd

Członkowie:

Dyrekcja

Komisja Kontrolująca

30 X 1923-20 III 1926

Rada Naczelna

Komisja Kontrolująca

Zastępcy:

Dyrekcja

20 III 1926

Zarząd

Rada Naczelna

28 IV 1928

Komisja Rewizyjna

1945 (stan z 1939 r.)

Rada Naczelna

Dyrekcja

Komisja Rewizyjna

Zastępcy

28 V 1948-1951

Rada Naczelna

Dyrekcja

I 1957

Tymczasowy Zarząd

20 II 1957-29 IV 1961

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

29 IV 1961-25 III 1962

Zarząd

25 III 1962-10 IV 1964

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

10 IV 1964-24 IV 1966

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

24 IV 1966-31 III 1968

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

31 III 1968-23 IV 1972

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

23 IV 1972-5 V 1974

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

5 V 1974-30 V 1976

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

30 V 1976-27 V 1979

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

27 V 1979-28 XI 1982

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

28 XI 1982-23 XI 1986

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

23 XI 1986-18 III 1990

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

 18 III 1990-2 IV 1993

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

2 IV 1993-27 IV 1996

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

27 IV 1996-19 VI 1999

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

19 VI 1999-22 VI 2002

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

22 VI 2002 – 25 VI 2005

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

25 VI 2005-28 VI 2008

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

28 VI 2008-18 VI 2011

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

18 VI 2011 – 22 VI 2013

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

Władze statutowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 2013–2017 

22 VI 2013 - 28 VI 2014

Zarząd 

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

28 VI 2014 - 25 III 2017

Zarząd 

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

25 III 2017 - 5 IX 2020

Zarząd:

 Komisja Rewizyjna: 

Sąd Koleżeński:

 5 IX 2020 - 18 III 2023

Zarząd:

 Komisja Rewizyjna: 

Sąd Koleżeński: