Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Rocznik Przemyski Literatura i Język

Rocznik Przemyski Literatura i Język ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym - 20 pkt na liście czasopism punktowanych (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Rocznik Przemyski Literatura i Język jest publikowany dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

 NR ISSN 2449-7363

Redakcja Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – redaktor językowy), prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – redaktor naczelny), dr Jakub Knap (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – sekretarz), dr Ewa Horyń (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), dr hab. Marceli Olma, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Margreta Grigorova (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Bułgaria), prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. dr hab. Aleksander Madyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), doc. Romuald Naruniec (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Litwa), prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski), doc. Jarosław Redkwa (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, Ukraina) 

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Literatura i Język:

prof. dr hab. Marek Buś (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), dr hab. Małgorzata Chrobak (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), dr hab. Nataliia Kołb (Ukraińska Akademia Nauk we Lwowie), dr hab. Marta Korendo, prof. UKEN (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Bogusław Skowronek (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), dr hab. Stanisław Stępień, prof. PAN (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu), dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr Marzena Maria Szurek (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie), dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Ewa Zmuda, prof. UKEN (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

 

 

 

Numery "Rocznika Przemyskiego Literatura i Język" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (37,77 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Literatura i Język" z lat 2012-2020 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 59 (2023):

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 

BERNARDYNA BANAŚ Pomiędzy afirmacją a kontestacją życia – autobiografizm w twórczości Jadwigi Gamskiej-Łempickiej

 JACEK ROZMUS „Ścieg mrówki w trawie”. O zwierzętach w twórczości Kornela Filipowicza i Wisławy Szymborskiej

 BARBARA ŁYSZCZARZ Dialog filmu ze sztukami klasycznymi. Analiza porównawcza powieści „Tamte dni, tamte noce” oraz jej ekranizacji

 GRZEGORZ TROŚCIŃSKI Historiozoficzny aspekt „Dzieła Boskiego albo Pieśni Wiednia wybawionego” Wespazjana Kochowskiego

 MAŁGORZATA WILGUCKA Wizerunek Matki Boskiej w perspektywie antropologii kulturowej na podstawie kresowych pieśni sanktuaryjnych

 EWA ZMUDA Angelologia a żeńskie imiona zakonne

 LIANA-MARIIA BLIKHARSKA  „Laudare, benedicere, praedicare" - małe seminarium (internat) oo. dominikanów w Żółkwi 1923-1938

 

ANDRII PETRASH Душпастирська діяльність і повсякденні обов’язки єзуїтів у кінці хіх – на початку хх ст. (на теренах Львівської Архідієцезії)

ALICJA KABAŁA Głosowa ekspresja znaczeń w radiowych przekazach informacyjnych

 EWA BIELENDA-MAZUR Znaczenie sprawności językowych dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

IWONA STECZKO Klepsydra w pierwszej połowie XIX wieku – ujęcie genologiczne. Prolegomena (na materiale krakowskich kartek pogrzebowych)

 

II. MISCELLANEA

BARTOSZ JAKUBOWSKI, TOMASZ PUDŁOCKI Amerykanka w Medyce. Elizabeth Munk Clark i Pawlikowscy

III. HISTORIA MÓWIONA

 

KS. STANISŁAW BARTMIŃSKI Wielokulturowy Festiwal Galicja

 

IV. RECENZJE

 

 

 

PAULINA DUSZYCA Dzieła zza klauzury. Rzecz o portretach pędzla Celiny Michałowskiej, jedynej uczennicy Piotra Michałowskiego

TOMASZ PUDŁOCKI Recenzja: Анна Вараниця, „Покірні Прометеї: Учителі народних шкіл галичини другої половини хіх – початку хх століття”, Львів‒Дніпро 2020, ss. 365

PIOTR BOREK Recenzja: „Jakub Przyłuski (1512–1554). Zarys życia i twórczości literackiej na tle epoki”, pod redakcją Michała Kurana, przy współpracy Marii Wichowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, ss. 94