Dotychczasowi recenzenci

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia:

 • Tom 56 (2020 r.)

Historia: prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Krzysztof K. Daszyk (Uniwersytet Jagielloński), dr Andrzej Gliwa (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), dr Vytas Jankauskas (LDK tyrimu centras/ Centrum Badań nad Wielkim Księstwem Litewskim, Kowno, Litwa), prof. dr Sándor Papp (Szegedi Tudományegyetem/ Uniwersytet w Segedynie, Węgry), o. dr Mariusz Uniżycki (Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie), prof. dr Myroslav Voloshchuk (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukraina), prof. dr Alexander Watson (Goldsmith – University of London, Wielka Brytania).

 

 

 • Tom 55 (2019 r.)

Historia: dr hab. Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie), prof. dr Sándor Papp (Szegedi Tudományegyetem/ University of Szeged, Węgry), dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr Myroslav Voloshchuk (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukraina), dr hab. Anna Waśko, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci Rocznika Przemyskiego History: prof. dr Sean Martin (John Carroll University in University Heights, Ohio, USA), dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Jagiellonian University, Kraków, Poland

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Historia: Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej:  dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr Gerard Guźlak (Uniwersytet Kazi-mierza Wielkiego w Budgoszczy), dr hab. Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 •  Tom 54 (2018 r.) 

prof. dr Robert Blobaum (West Virginia University, USA), dr Janina Dzik (Kraków), dr hab. Natalia Kolb (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów), dr hab. Mirosława Podhajecka (Uniwersytet Opolski, Opole), dr hab. Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław), dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

 •  Tom 53 (2017 r.)

 dr Aleksandra Arkusz (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Franciszek Leśniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Anna Siciak (Przemyska Biblioteka Publiczna), prof. dr Aleksander Watson (University of London)

 • Tom 52 (2016 r.) 

dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Czesław Brzoza (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Anna Łosowska (Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Jerzy Motylewicz (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr Andrew Wise (Daemen College w Amherst, USA), dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński)

 • Tom 51 (2015 r.)

dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Henryk Gapski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Jolanta Kamińska--Kwak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński), dr doc. Oleh Razyhrayev Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina), dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)

 • Tom 50 (2014 r.)

 dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński), dr Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), prof. dr hab. Jerzy Motylewicz (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Jadwiga Muszyńska, prof. UJK (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Czesław Robotycki (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Anna Sieradzka prof. UW (Uniwersytet Warszawski), dr Tomasz Skrzyński (Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu), prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski)

 • Tom 49 (2013 r.)

dr Maciej Dalecki (Przemyśl, Archiwum Państwowe w Przemyślu), dr hab. Tadeusz Czekalski (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Julian Dybiec (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Kraków, Uniwersytet Jagielloński),dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. URZ (Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Kraków, Uniwersytet Jagielloński),dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ (Kraków, Uniwersytet Jagielloński),doc. Mykoła Dmitrowicz Witenko (Iwano-Frankowsk, Prykarpacki Uniwersytet im. W. Stefanyka), prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)

 • Tom 48 (2012 r.)

prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UJ), dr hab. Jan Jacek Bruski (UJ), dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak (URz), prof. dr hab. Jerzy Motylewicz (URz), dr hab. Jadwiga Sawicka (URz), dr doc. J.M. Shabala (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w  Łucku)

Rocznik Przemyski Historia Wojskowości:

 • Tom 51 (2015 r.) 

prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (Uniwersytet Rzeszowski), płk prof. dr hab. Tadeusz Rawski (Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu), prof. dr hab. Wiesław Majewski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Janusz Wojtasik (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

 • Tom 50 (2014 r.)

prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (Uniwersytet Rzeszowski), płk prof. dr hab. Tadeusz Rawski (Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu), prof. dr hab. Wiesław Majewski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Janusz Wojtasik (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

 • Tom 49 (2013 r.)

prof. dr hab. Wiesław Majewski (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), płk prof. dr hab. Tadeusz Rawski  (Łowicz, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna)

 • Tom 48 (2012 r.)

 prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (URz), płk prof. dr hab. Tadeusz Rawski (UW), prof. dr hab. Janusz Wojtasik (WSFiZ), prof. dr hab. Wiesław Majewski (UW)

Rocznik Przemyski Literatura i Język:

 • Tom 56 (2020 r.)

prof. dr hab. Marek Buś (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Ewa Horyń, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Katarzyna Trzeciak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Andrzej Wicher (Uniwersytet Łódzki)

 • Tom 55 (2019 r.)

prof. dr hab. Marek Buś (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Ewa Horyń, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Marek Karwala, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

 • Tom 54 (2018 r.) 

dr hab. Marek Buś, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Marek Karwala, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

 • Tom 52 (2017 r.)

 dr hab. Marek Buś, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Marek Karwala, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). 

 

 • Tom 52 (2016 r.) 

dr hab. Marek Buś, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Marek Karwala, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 • Tom 51 (2015 r.)

dr hab. Marek Buś, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Marek Karwala, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 • Tom 50 (2014 r.)

dr hab. Marek Buś, prof. UP (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), dr hab. Dariusz Chemperek, prof. UMCS (Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr hab. Marek Karwala (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), dr Kinga Kosmala (Chicago, USA, The University of Chicago), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak (Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB (Białystok, Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 • Tom 49 (2013 r.)

prof. dr hab. Marek Buś (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), prof. UMCS Dariusz Chemperek (Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr Kinga Kosmala (Chicago, University of Chicago), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak (Poznań, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. UwB dr hab. Urszula Sokólska (Białystok, Uniwersytet w Białymstoku), prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 • Tom 48 (2012 r.)

dr hab. Krzysztof Biedrzycki (UJ), prof. dr hab. Piotr Borek (UP w Krakowie), dr hab. Marek Buś (UP w Krakowie), dr hab. Dariusz Chemperek (UMCS), prof. dr hab. Marian Kisiel (UŚ), dr hab. Antoni Krawczyk (UMCS), prof. dr hab. Jacek Lyszczyna (UŚ), dr hab. Małgorzata Łoboz (UWr), dr hab. Agnieszka Korniejenko (UJ-PWSW), dr hab. Aleksander Madyda (UMK), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (UP Kraków), dr hab. Artur Timofiejew (UMCS-PWSW), dr hab. Andrzej Zawadzki (UJ)

Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze:

 • Tom 56 (2020 r.)

 prof. dr hab. Maria Łanczont (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) dr hab. Piotr Kulesza (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 • Tom 54 (2018 r.) 

   

   

   

prof. dr hab. Maria Łanczont (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) dr hab. Piotr Kulesza (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Tom 52 (2016 r.) 

prof. dr hab. Maria Łanczont (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel (Uniwersytet Jagielloński - Kraków)

 • Tom 50 (2014 r.)

prof. dr hab. Antoni Filipowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Anna Maria Wagner (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

 • Tom 48 (2012 r.)

prof. dr hab. Antoni Filipowicz, UP Lublin