Rocznik Przemyski Literatura i Język

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Literatura i Język ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 7 punktów. Rocznik Przemyski Literatura i Język jest publikowany dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 NR ISSN 2449-7363

 Redakcja Rocznika Przemyskiego Literatura i Język:  prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Lublin, UMCS – redaktor językowy), prof. dr hab. Piotr Borek (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny – redaktor naczelny), mgr Jakub Knap (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny – sekretarz), dr Monika Kulesza-Gierat (Lublin, KUL), dr Marceli Olma (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), dr hab. Tomasz Pudłocki (Kraków, UJ, Przemyśl, TPN), prof. dr hab. Maria Wichowa (UŁ, Łódź)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: prof. dr hab. Piotr Borek (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), prof. UJ dr hab. Elwira Buszewicz (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Margreta Grigorova (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego), prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr Kinga Kosmala (University of Chicago, USA), dr hab. Aleksander Madyda (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), doc. Romuald Naruniec (Wilno, Litwa, Litewski Uniwersytet Edukologiczny), prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), dr Marceli Olma (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), doc. Jarosław Redkwa (Czerniowce, Ukraina, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy), prof. dr hab. Bogusław Skowronek (UP Kraków), prof. dr hab. Maria Wichowa (Łódź, Uniwersytet Łódzki)

Roczniki dostpne są w sprzedaży w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Spis treści aktualnego numeru tom 52 (2016):

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • MAGDALENA BUREKO. Ignacy od świętego Jana Ewangelisty OCD – przyczynek do dziejów Karmelu przemyskiego
 • JOANNA SOKOŁOWSKA-GWIZDKA Teatr zamkowy księżnej marszałkowej Lubomirskiej w Łańcucie. „Parady” Jana Potockiego
 • ADAM NOWAKOWSKI Образы Финляндии, Швеции и России в повести Нестора Кукольника Егор Иванович Сильвановский, или покорение Финляндии при Петре Великом 
 • MARIUSZ CHROSTEKSądy filologów o Andrzeju Gawrońskim świadectwem geniuszu multilingwisty 
 • MARIA STINIAŚrodowisko naukowe orientalistów lwowskich w okresie studiów Andrzeja Gawrońskiego TOMASZ PUDŁOCKI, „Scripsi, et salvavi animam meam”. Władysław Tarnawski w świetle korespondencji do Andrzeja Gawrońskiego
 • BOGUSŁAW GRYSZKIEWICZAleksander Wat i Dostojewski: etnografia literackiej fascynacji
 • DANIEL W. PRATTAn Anecdotal History: Hrabal and Central Europe 
 • ALEKSANDRA PAWLIK-KOPEK„…będąc w środku jestem obok”. Wstęp do problematyki starości w poezji Ludmiły Marjańskiej 
 • BARTOSZ EJZAK Wokół powrotów do korzeni. Podróż Ryszarda Kapuścińskiego do Pińska 
 • ZUZANNA KRÓTKICzcza gadanina w historii języka polskiego
 • AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA„Nie bojam sie ciebie” i „jak bede mioł jojka” czyli o tłumaczeniu dialektów 

II. MISCELLANEA

 • MARTA WOJASDwie pieśni o kozaczku duchownym z XVII wieku – edycja zachowanych wariantów
 • APOLINARY GARLICKIMiłość i nienawiść jako czynniki historyczne. Wstęp i opracowanie Tomasz Pudłocki 

III. RECENZJE

 • TADEUSZ BUDREWICZPrzypomniani „poeci wielu odcieni” 
 • KATARZYNA TRZECIAKKto się boi ideologii? Na marginesie lektury „Aksjologii literackiej” Jana Musiała
 • KLAUDIA SMAZANad nowszymi badaniami romologicznymi w Polsce