Rocznik Przemyski Literatura i Język

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Literatura i Język ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym - 20 pkt na liście czasopism punktowanych (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Rocznik Przemyski Literatura i Język jest publikowany dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

 NR ISSN 2449-7363

Redakcja Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – redaktor językowy), prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – redaktor naczelny), dr Jakub Knap (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – sekretarz), dr Ewa Horyń (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), dr hab. Marceli Olma, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Margreta Grigorova (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Bułgaria), prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. dr hab. Aleksander Madyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), doc. Romuald Naruniec (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Litwa), prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski), doc. Jarosław Redkwa (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, Ukraina) 

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Literatura i Język:

prof. dr hab. Marek Buś (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Ewa Horyń, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Katarzyna Trzeciak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Andrzej Wicher (Uniwersytet Łódzki)

 

 

  

Numery "Rocznika Przemyskiego Literatura i Język" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (37,77 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Literatura i Język" z lat 2012-2020 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 56 (2020):

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TOMASZ PUDŁOCKI W poszukiwaniu prawdy o tym, co jest przedmiotem badań. Profesor Maria Wichowa w moich oczach

MICHAŁ KURAN „Quo vadis?” Dwa kazania Sebastiana Piskorskiego z okazji święceń kapłańskich, obłóczyn i profesji zakonnej potomków Franciszka Szembeka – struktura i problematyka

JUSTYNA GAŁUSZKA Sędzia ziemski przemyski Walenty Orzechowski – zapomniany bohater sejmu lubelskiego 1569 roku

MAŁGORZATA SZCZEPANIK Metoda badań komparatystycznych w recepcji staropolskich utworów literackich. Dyskurs o kompetencjach badacza w ujęciu Krytycznej Analizy Dyskursu  MONIKA MACIEWICZ Wianki i wieńce w kulturze ludowej – symbolika i magia. Zarys problematyki

DAWID KOPA „Pieśń o cnych lisowskich kozakach”

 

II. MISCELLANEA JAN RYŚ Początki pracy nauczycielskiej Zenona Klemensiewicza (starania o posadę profesora w łobzowskim korpusie kadetów)

JERZY BARTMIŃSKI, STANISŁAW STĘPIEŃ Parafia w Krasiczynie jako ośrodek wsparcia dla opozycji demokratycznej i niezależnego ruchu chłopskiego oraz centrum pomocy społecznej w okresie stanu wojennego i po nim

 

III. RECENZJE

TOMASZ PUDŁOCKI Recenzja: Ewa Bukowska-Marczak, „Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939)”, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, ss. 304

 PIOTR BOREK Na tropach idei wolności w literaturze staropolskiej

 MONIKA KARDASZ Recenzja: Maciej Włodarski, „Staropolskim szlakiem”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss. 276