Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego (1758-­1832)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Agnieszka Gocal, Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego (1758-­1832), Przemyśl 2016, oprawa miękka, ss. 226

ISBN nr 978­-83­61329-­18­3

Cena 15,00 zł

Książka Agnieszki Gocal poświęcona jest twórczości kaznodziejskiej Konrada Kawalewskiego, przemyskiego franciszkanina. Był to duszpasterz niezwykle zasłużony dla Przemyśla i Krakowa, pełniący ważne funkcje środowiskowe: prowincjała, kustosza i definitora. Materiałem źródłowym swej pracy przemyska badaczka uczyniła kilkaset jego kazań opublikowanych w latach 1814­-1832 oraz kilkaset zachowanych w rękopisach. Podjęty przez A. Gocal przedmiot dociekań naukowych należy uznać za niezwykle trafny. Jej rozprawa jest bowiem udaną odpowiedzią historyczno-literacką na postulat badań oświecenia peryferyjnego i prowincjalnego, zgłoszony przez wielu badaczy tej epoki, wciąż marginalnie traktowany zarówno w monografiach, jak i pracach analitycznych poświęconych kulturze XVIII stulecia. (Z recenzji dra hab. prof. UR Marka Nalepy)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie