Zmarł Prof. dr hab. Antoni Filipowicz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł w dniu 1 września 2018 r.
  

Prof. dr hab. Antoni Filipowicz

1940 - 2018

Emerytowany Profesor Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Kierownik Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin w latach 1995-2011,
Prodziekan Wydziału Ogrodniczego w latach 1987-1990.

Był długoletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

oraz zasiadał we władzach statutowych Towarzystwa.

Był recenzentem zeszytu Nauki Przyrodnicze Rocznika Przemyskiego

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd TPN w Przemyślu