„Rocznik Przemyski Historia”, t. 57: 2021, z. 1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia”, t. 57: 2021, z. 1

Cena: 30,00

  1. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GELLÉRT ERNŐ MARTON, A Life in Service of his Homeland – the Diplomatic Role and Activity of János Rimay

JAKUB BODASZEWSKI Wieś Chlebna koło Jedlicza w latach 1772–1791. Przyczynek do historii miejscowości

ADRIAN CIEŚLIK Funkcjonowanie dominikańskiego folwarku w Uzinie koło Jezupola na przełomie XIX i XX w. w świetle zachowanych dokumentów ze zbiorów Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów

MARIA STINIA Szkoła na krańcu Galicji. Gimnazjum prywatne w Borszczowie 1909–1914 TOMASZ POMYKACZ Struktura narodowościowa garnizonu Twierdzy Przemyśl w okresie od września 1914 do marca 1915 roku – próba rekonstrukcji

BARTOSZ PODUBNY Stanisław Majerski i jego wkład w likwidację zniszczeń spowodowanych Wielką Wojną na terenie Galicji

MARCIN KAPŁON Ksiądz doktor Jan Kwolek i jego zasługi dla archiwistyki kościelnej 179 BARTOSZ JAKUBOWSKI Interesy Pawlikowskich w Starzawie w latach 20. i 30. XX w. Majątek Nowostawy

KAROL SANOJCA Trudne początki szkolnictwa średniego „na wysokiej połoninie”. Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Polskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Kosowie Huculskim (1937–1939)

 MICHAŁ CEGLAREK „Od kamyków do mozaiki”. Życie i działalność Krystyny Marii Kobylańskiej (6 VIII 1922 – 30 I 2009)

ANDREW KIER WISE Multicultural Galicia in American Popular Memory: Reflections on the Film Three Stories of Galicia

  1. ŹRÓDŁA
  2. JÓZEF WOŁCZAŃSKIKorespondencja ks. dr. Jana Kwolka z ks. prof. Janem Fijałkiem za lata 1919–1936

MAŁGORZATA SKOTNICKA-PALKA Problemy oświaty pozaszkolnej w schyłku dwudziestolecia międzywojennego w świetle materiałów źródłowych inspektora szkolnego miejskiego we Lwowie

KATARZYNA MATYJA Dominikanie tarnobrzescy w czasach II wojny światowej w świetle kroniki zakonnej. Edycja krytyczna

III. RECENZJE

ADAM ŚWIĄTEK Recenzja: Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини ХІХ ст. Колективна монографія, ред. Вадим Ададуров і Володимир Склокін [Tożsamości imperialne w ukraińskiej historii od XVIII do pierwszej połowy XIX w. Monografia zbiorowa, red. Wadym Adadurow i Wołodymyr Sklokin], Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2020, Серія Видання Кафедри світової історії нового і новітнього часу УКУ, вип. 2, ss. 304

 ARKADIUSZ STANISŁAW WIĘCH Portret galicyjskiego i międzywojennego przemysłowca. Łukasz Chrobak, Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882–1939, Kraków 2021, ss. 278, ilustracje

TOMASZ PUDŁOCKI Recenzja: Степан Заброварний, ІІ Державна Жіноча Вчительська Семінарія в Перемишлі (1872–1936) (Stepan Zabrowarny, II Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Przemyślu), Перемишль – Львів: Растр-7 2018, ss. 208

WIKTORA KUDELA-ŚWIĄTEK Przemyśl – Peremyshl – Primsel – Premissel. Refleksje wokół publikacji: Centrum światów jest tutaj – Galicja jako punkt odniesień. Interdyscyplinarny projekt artystyczno-naukowy, red. Tomasz Pudłocki, Jadwiga Sawicka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021, ss. 254

Galeria

  • Powiększ zdjęcie