„Rocznik Przemyski Historia”, t. 58: 2022, z. 4

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Rocznik Przemyski Historia”, t. 58: 2022, z. 4

cena 35,00

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TOMASZ PUDŁOCKI Andrzej Chwalba i jego związki z Przemyślem

MAŁGORZATA KARPIŃSKA Fascynacje kulturą materialną Europy Zachodniej dwóch Krzemieńczan z Wołynia: Karola Sienkiewicza i Piotra Kopczyńskiego

ŁUKASZ CHROBAK Od Wełtawy pod Wawel. Korespondencja ks. Václava Štulca z księstwem Lubomirskich z Krakowa i Przeworska w latach 1837-1885

ANNA KOZIMALA Życie codzienne polskich emigrantów w Brazylii w świetle pamiętników

MATEUSZ OLEJNIK Rok w „Sokole”. Działalność Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w cyklu rocznym (1867–1914). Zarys problematyki

MARCIN MARYNOWSKI Społeczeństwo Bochni w okresie autonomii galicyjskiej

GRZEGORZ KLEBOWICZ Między amatorskimi pasjami a profesjonalną agendą naukową. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu jako ośrodek wydawniczy do 1939 roku PRZEMYSŁAW MATUSIK Powinność miasta historycznego. Historiografia dziejów Poznania i jej instytucjonalne konteksty

STANISŁAW STĘPIEŃ Imiona w radzieckiej rzeczywistości. Nowe życie miało znaleźć odzwierciedlenie nawet w nowych imionach

II. MISCELLANEA:

ARKADIUSZ STANISŁAW WIĘCH Józef Wyrobek (1850-1924). Przyczynek do biografii na marginesie edycji jego listów do Kazimierza Bartoszewicza

IRENA KOZIMALA Dragan Sotirovič „Draża”. Wspomnienia oficera serbskiego z partyzantki lwowskiej 1943–1945

JAN DRAUS Błogosławiony Jozafat Kocyłowski – przemyski biskup greckokatolicki

JOLANTA CZARTORYSKA Są spotkania, które muszą się zdarzyć. Profesorowi Andrzejowi Chwalbie

III. RECENZJE:

MARIA STINIA Recenzja: Jolanta Wąsacz-Krztoń, Edukacja muzyczna młodzieży gimnazjalnej w Galicji Zachodniej w dobie autonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss. 308

DARIUSZ IWANECZKO Recenzja: Wojciech Hanus, Urząd Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956, Rzeszów-Warszawa 2021, ss. 583 + wkładka zdjęciowa

WIKTOR WĘGLEWICZ Recenzja: Damian K. Markowski, Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 476

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie